Regulament

 1. DEFINIȚII

Următorii termeni, așa cum sunt definiți mai jos, vor avea următoarele semnificații:

 1. Site: pagina web https://carplazza.com/ (și moderatorii săi), cu toate aplicațiile și secțiunile acesteia
 2. Furnizor– S.C. AGRITEHNICA EVO S.R.L., cu sediul în Miresu Mare, str. Principală 265, județ Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/785/2015, CIF: RO 34881347. 
 3. Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică, în vârstă de cel puțin 18 ani, care accesează site-ul https://carplazza.com/
 4. Anunț –oferta publică lansată de un utilizator cu scopul de a fi publicată de către Furnizor, prin intermediul site-ului https://carplazza.com/, cu privire la vânzarea de vehicule.
 5. Vânzător – o persoană fizică, în vârstă de 18 ani și cu capacitate deplină de exercițiu sau persoană juridică care oferă spre vânzare un vehicul în calitate de proprietar sau dealer, care a încheiat un contract cu Furnizorul prin afișarea unui anunț pe site-ul https://carplazza.com/, utilizând astfel serviciile oferite în cadrul site-ului.
 6. Cont – o înregistrare IT individualizată, creată pe site-ul https://carplazza.com/, pentru Vânzător, pentru a-i permite acestuia să utilizeze site și care adună informații despre utilizarea de către Vânzător a site-ului. Accesul la cont se obține printr-o adresă de e-mail unică (login), furnizată de Vânzător, și o parolă. Contul poate fi conectat doar la o singură adresă de e-mail validă.
 7. Pagina Vânzătorului– pagina web alocată contului vânzătorului și creată în domeniul https://carplazza.com/, pentru afișarea anunţurilor vănzătorului.
 8. Moderatori– persoane care verifică un anunț înaintea sau ulterior punlicării acestuia pe site.
 9. Servicii de promovare a anuțurilor–serviciile furnizate în cadrul site-ului https://carplazza.com/, specificate ca intervale de preț în cadrul pachetelor: Bronz, Argint, Aur, disponibile pentru Vânzători, așa cum sunt definite de Furnizor, (denumite în continuare „Pachete”). Fiecare dintre Pachetele menționate implică o perioadă de promovare a anunțurilor distinctă pentru un preț specific.
 10. Articol – o mașină, dubă, camion, motocicletă, moped, scuter, quad, utilaj de construcții sau agricol, combină, motocicletă sau orice altă piesă, accesorii auto unice, precum și orice alte bunuri care, conform deciziei Furnizorului, pot face obiectul unui anunț pe site-ul https://carplazza.com/.
 11. Vehicul – orice tip de autovehicul, ca parte a definiției de mai sus.
 12. Cumpărător potențial – un utilizatorcare este conectat pe site și interacționează cu un Anunț: (i) trimițând un mesaj vânzătorului, folosind formularul de contact sau (ii) vizualizând numărul de telefon al vânzătorului, dacă acesta a fost inclus în Anunț sau ( iii) adăugând Anunțul la lista de urmărire.
 13. Invalidare o situație în care (1) Articolul a fost vândut sau (2) Utilizatorul a modificat Anunțul în așa fel încât să indice că se referă la un articol diferit de cel inițial.
 14. Regulament – prevederile din acest document, create de S.C. AGRITEHNICA EVO S.R.L., care definesc condițiile și regulile pe care utilizatorii trebuie să le respecte în vederea utilizării site-ului, aplicabile în egală măsură pentru serviciile furnizate cu titlu gratuit ori în urma achiziționării unui pachet de promovare. 

 

 1. ACCEPTAREA REGULAMENTULUI
 1. Utilizarea site-ului https://carplazza.com/, precum și a serviciilor furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
 2. Utilizarea site-ului presupune acceptarea necondiționată și în totalitate a acestui Regulament. Prin utilizarea site-ului, se înțelege atât accesarea, vizitarea, înregistrarea unui cont pe site, cât și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Site a anunțurilor pentru vânzarea de vehicule.
 3. Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza această pagină în orice moment, aceasta fiind disponibilă permanent.
 4. Orice utilizator care accesează site-ul și/sau care oferă informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe site își dă consimțământul că datele sale să fie colectate și prelucrate de catre Furnizor pentru prestarea în condiții optime a serviciilor precum și în scopuri de marketing, inclusiv marketing direct, cu respectarea și fără a fi prejudiciate drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv informarea persoanei vizate, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
 5. Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, utilizatorul se poate adresa în orice moment Responsabilul carplazza.com cu protecția datelor prin transmiterea solicitării prin oricare dintre următoarele modalități: – prin e-mail la adresa: dpo@carplazza.com sau – prin poștă sau curier la adresa Miresu Mare, str. Principala 265, județ Maramureș – cu mențiunea în atenția Responsabilului carplazza.com cu protecția datelor. Puteți consulta Politica de confidențialitate aici.

 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE

Carrplazza.com este un site de anunțuri on – line unde pot fi publicate anunțuri de vânzare sau se pot vizualiza anunțurile publicate deja de către alți utilizatori.

III.1. Înregistrarea unui cont

 1. Orice utilizator persoana fizică sau juridică cu vârsta de 18 ani și capacitate deplină de exercițiu poate crea un cont nou pe site.
 2. Contul nou se poate obține fie prin înregistrarea cu contul Facebook sau folosind adresa de e-mail și o parolă. Prin înregistrare, utilizatorul confirmă că are cel puțin 18 ani. Datele profilului creat pe site trebuie să fie reale, complete și actualizate. 
 3. Contul este valabil înregistrat după efectuarea procedurii de validare.
 4. Sunt validate conturile utilizatorilor carplazza.com, utilizând verificarea prin e-mail, pentru a ne asigura de faptul că fiecare cont este asociat cu un utilizator real și unic. Pentru validarea contului dvs. carplazza.com, înainte de publicarea listării de anunțuri, vă vom transmite un e-mail pe o adresă de e-mail valabilă furnizată de dvs. cu un link de confirmare a contului. Acest proces este complet gratuit.
 5.  În cazul în care nu sunteți de acord cu validarea contului dvs., acesta nu va putea fi activat și nu veți avea posibilitatea de a utiliza serviciile cu o funcționalitate normală. Astfel, nu puteți publica anunțuri și nu puteți edita, actualiza, promova, extinde, reactiva, dezactiva sau șterge anunțuri până în momentul în are contul dvs. nu este verificat.
 6. Datele de autentificare sunt confidențiale. Recomandam utilizatorilor să nu dezvăluie aceste date.
 7. În cazul în care un utilizator dorește dezactivarea contului, este rugat sa trimită aceasta cerere pe adresa de e-mail office@carplazza.com

 

III.2. Încheierea unui contract

 1. Încheierea unui contract pentru afișarea unui anunț necesită ca Vânzătorul să îndeplinească în comun următoarele cerințe preliminare:
 1. a) înregistrarea corectă a contului pe site;
 2. b) acceptarea conținutului Regulamentului;
 3. c) verificarea datelor de către Furnizor, fără obiecții;
 4. După ce Furnizorul confirmă datele, contul este activat și Vânzătorul poate posta anunțul.
 5. Furnizorul poate condiționa activarea contului Vânzătorului și furnizarea ulterioară a serviciilor în cadrul site-ului, de trimiterea de către Vânzător, a documentelor în susținerea datelor introduse de acesta în setările contului, la sediul social al Furnizorului.
 6. Vânzătoruluii se cere săpăstreze actualizate datele de contact incluse în setările contului.
 7. Vânzătorul nu poateînregistramai mult de un cont cu aceeasi adresa de e-mail.

 

III.3. Postarea și editarea unui anunț

 1. Furnizorul prestează servicii care permit Vânzătorului să publice și să afișeze continuu anunțuri pe site, precum și să editeze conținutul anunțurilor.
 2. Conținutul anunțurilor trebuie creat prin completarea formularului disponibil pe site, cel puțin în ceea ce privește câmpurile marcate ca obligatorii.
 3. Neintroducerea de către Vânzător a datelor în câmpurile marcate ca obligatorii în anunț face imposibilă postarea anunțului.
 4. Anunțul este afișat odată ce condițiile prealabile definite la punctul III.2 de mai sus sunt îndeplinite și cu condiția ca formularul anunțului să fie completat corect.
 5. Una dintre condițiile pentru completarea corectă a formularului anunțului este marcarea corectă a câmpului „Nou”, în funcție de caracteristicile articolului. Un articol nou este înțeles ca un vehicul nou, care nu a fost înmatriculat anterior.
 6. Pe pagina anunțului, potențialii cumpărători au acces la adresa de e-mail și numarul de telefon al Vânzătorului.
 7. De asemenea, anunțurilor li se aplică regulile stabilite în Anexa nr. 2 – Reguli pentru postarea unui anunț, care stabilesc situațiile în care Furnizorul poate șterge, modifica și/sau bloca un Anunț.

 

 

 

III.4. Servicii suplimentare

 1. Vânzătorul își poate promova suplimentar anunțurile, prin activarea unui serviciu de promovare a anunțurilor, contra unui sume, astfel cum sunt definite în Anexa nr. 1 – Servicii de promovare anunț.
 2. Serviciile de promovare anunțuri sunt valabile pentru perioada pentru care au fost achiziționate și intră în vigoare din momentul imediat următor activării.
 3. În cadrul site-ului, utilizatorii au opțiunea de a contacta direct Vânzătorul. În acest caz, atât utilizatorii cât și Vânzătorii au obligația de a furniza date reale cu privire la informațiile despre vehiculul pus la vânzare, datele de contact, etc.

 

 1. REGULI PRIVIND RĂSPUNDEREA
 2. Întimpce permite afișarea anunțurilor, Furnizorul își rezervă dreptul: să le modifice în măsura în care este necesar și să schimbe categoria de anunțuri selectată de către utilizator, să suspende temporar afișarea unui anunț sau să șteargă în întregime un anunț, în cazul în care se constată că anunțul încalcă aceșt Regulament, despre care va informa Vânzătorul fără întârzieri nejustificate.
 3. Furnizorul nu va fi responsabilpentruneexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Vânzător a oricăror contracte încheiate în legătură cu anunțul sau pentru consecințele oricăror acțiuni întreprinse de Vânzător și/sau de terți, cu încălcarea Regulamentului. Furnizorul nu va fi responsabil pentru starea tehnică, siguranța sau legitimitatea articolelor oferite, pentru acuratețea și fiabilitatea informațiilor furnizate în anunțuri de către Vânzător și pentru capacitatea vânzătorilor și cumpărătorilor de a urmări tranzacția.
 4. ÎncălcărileRegulamentuluivor fi considerate a include, de exemplu, afișarea unui anunț care conține o ofertă de schimb (în loc de vânzare) sau o subestimare semnificativă a valorii obiectului de vânzare, manipularea cuvintelor cheie într-un anunț, care afișează un anunț într-o categorie necorespunzătoare, sau care furnizează informații înșelătoare într-un anunț, precum și anunțuri care cuprind conținut care este în general considerat a fi ofensator, poartă semnele distinctive ale actelor de concurență neloială, încalcă principiile moralității, dreptului de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, prejudiciază Furnizorul sau alte entități, precum și conținutul promoțional sau publicitar, link-uri sau logo-uri care direcționează către alte site-uri decât carplazza.com. Publicarea de anunțuri cu privire la articole care sunt arse, anunțuri care reprezintă licitații pentru vehicule și adăugarea de fotografii cu produse sau servicii altele decât cele care fac obiectul anunțului reprezintă, de asemenea, o încălcare a prezentului regulament. Astfel de acțiuni vor avea ca rezultat luarea de către Furnizor a măsurilor corespunzătoare, inclusiv o posibilă ștergere a anunțului, precum și suspendarea furnizării de servicii în cadrul site-ului și blocarea contului. Dacă un anunț este șters, Vânzătorul nu are dreptul la nici o rambursare corespunzătoare valorii anunțului.
 5. Utilizatoruldeclară pe propria răspunderecă este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor, în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie publicat de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare, Internet, Social Media, etc.
 6. În plus, Furnizorul nu îșiasumărăspunderea pentru:
 7. a) lipsa de interespentruarticol;
 8. b) oriceîndeplinirea obligațiilor care decurg din garanția expresă și implicită cu privire la articol;
 9. c) oricedeclarațiifăcute de utilizator față de cealaltă parte la tranzacție;
 10. d) funcționareaoricărorsisteme sau dispozitive TIC aflate în afara controlului Furnizorului;
 11. e) evenimente de forțămajoră.
 12. Oricemateriale, inclusivelementele grafice, precum și aspectul și compoziția acestora, mărcile comerciale și alte informații disponibile pe paginile site-ului fac obiectul drepturilor exclusive ale Furnizorului sau ale Vânzătorilor. Elementele menționate sunt acoperite de drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială, inclusiv drepturi care decurg din înregistrarea mărcilor și drepturi asupra bazelor de date și, ca atare, sunt protejate prin lege.
 13. Utilizareaunui logo pe paginaanunțului:
 14. a) un logo artrebuisă reprezinte marcajul afacerii pentru care este înregistrat contul.
 15. b) prinadăugareaunui logo, Vânzătorul declară faptul că deține drepturile de autor pentru a-l folosi.
 16. c) esteinterzisă: utilizarealogoului și a identității corporative a unei alte societăți; încorporarea de conținut considerat în general ofensator în logo; încorporând imagini, detalii de contact (adresă de e-mail, număr de telefon), adresa site-ului web și fotografii ale sediului principal de desfășurare a activității Vânzătorului, vehicule, persoane, articole sau peisaj în
 17. d) un logo nu trebuiefolosit ca un act de concurențăneloială.
 18. e) încălcareaoricăruiadintre elementele de mai sus poate duce la ștergerea unui logo sau poate duce la rezilierea contractului.
 19. Încazul în care Furnizorului îi este transmisă o reclamație întemeiată (pe baza unui raport de abuz sau în orice alt mod) conform căruia conținutul trimis sau publicat folosind funcționalitatea Serviciului este ilegal sau încalcă prevederile Regulament, Furnizorul poate:
 20. a) săiamăsurile de investigare adecvate pentru a stabili circumstanțele cazului, acționând proporțional și rezonabil, inclusiv, de exemplu, contactând reclamantul, utilizatorul, autoritatea competentă sau un consilier extern;
 21. b) săinformeze, încazul blocării unui anumit conținut, cel târziu la momentul în care blocajul devine efectiv, utilizatorul, printr-un e-mail, indicând conținutul blocat, motivele deciziei privind blocarea, indicând temeiurile deciziei care rezultă din Regulament.
 22. c) utilizatorul are posibilitatea de a contestadeciziaprivind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea site-ului, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.
 23. d) dacăopozițiamenționată la punctul de mai sus este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:
 • conținutul blocat este restabilit;
 • dacă anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, perioada de promovare a anunțului se va prelungi proporțional cu perioada în care serviciul nu a fost prestat;
 1. e) dacăopozițiaeste considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de utilizator în termen de 14 zile de la obținerea informațiilor specificate mai sus:
 • conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;
 • dacă anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru promovarea anunțului va fi returnată în contul utilizatorului, într-un cuantum proporțional cu perioada în care serviciul nu a fost prestat;
 1. Încazulunei încălcări grave și repetate a legii prin utilizarea site-ului, precum și a unei încălcări grave sau repetate a prevederilor Regulament, în special în cazul încercărilor repetate de a publica sau difuza conținut ilegal de către un anumit Vânzător sau diferiți Vânzători care acționează în comun și în acord, inclusiv utilizarea diferitelor conturi, Furnizorul poate, în conformitate cu principiile proporționalității și respectării libertății de tranzacționare, să suspende sau să blocheze temporar sau definitiv contul sau conturile, ceea ce va echivala cu o suspendare temporară a prestării serviciilor către Vânzător, ținând cont de următoarele reguli:
 2. a) Suspendareacontuluiînseamnă suspendarea temporară a funcționalității acestuia. Vânzătorul al cărui cont a fost suspendat pierde posibilitatea de a utiliza în mod activ site-ul, ceea ce înseamnă că nu poate trimite mesaje folosind funcționalitatea acestuia sau nu poate publica anunțuri. Cu toate acestea, Vânzătorul poate vizualiza site-ul, istoricul mesajelor și anunțurile publicate de acesta.
 3. b) blocareacontuluiînseamnă că Vânzătorul pierde posibilitatea de a se conecta la cont;
 4. c) Vânzătorulva fi informat cu privire la blocareaunui anumit conținut, cel mai târziu la intrarea în vigoare a blocării, sub forma unui e-mail, indicând conținutul blocat, motivele deciziei privind blocarea și motivele decizie rezultate din Regulament.
 5. d) Pentruevitareaneclarităților, formularea sau neaducerea unei obiecții efective în situațiile prevăzute la prezenta secțiune din Regulament nu va afecta dreptul Utilizatorului de a depune o plângere.
 6. e) Furnizorulîșirezervă dreptul de a efectua verificări, atât în urma raportărilor primite, cât și în mod proactiv, și de a solicita informatii despre anunțurile utilizatorilor (exemplu: actele de proprietate ale Vehiculului, precum factura, contract vâzare, carte vehicul, seria de sasiu (V.I.N), precum și orice alte informații suplimentare necesare). Informațiile vor fi solicitate de Furnizor prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva anunțul/contul utilizatorului, în cazul unui refuz nejustificat de a transmite informațiile
 7. f) Furnizorulîșirezervă dreptul de a efectua verificari cu privire la istoricul Vehiculelor listate pe site, cu ajutorul platformelor de specialitate (ex. Auto DNA).
 8. g) Furnizorulîșirezervă dreptul de a dezactiva anunturile Utilizatorilor, care, în urma verificarilor efectuate, prezinta Vehicule a caror situație nu corespunde informațiilor obținute sau rezultatului verificărilor efectuate de către Furnizor. Cu titlu de exemplu, daca in urma verificarilor efectuate de catre Furnizor, informatiile prezentate in cadrul anunțului (exemplu: stare, kilometraj, dotari etc) diferă de cele obținute de Furnizor, anunțul poate fi dezactivat.
 9. h) Furnizorulîșirezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale Furnizorului, rezultă că utilizatorul sau reprezentantul utilizatorului a produs sau poate produce un prejudiciu financiar societății.
 10. i) Furnizorulîșirezervă dreptul de a efectua verificari, în platforme publice, cu privire la istoricul utilizatorilor care își desfășoară activitatea sub forma unei entități juridice. În cazul în care istoricul nu este unul favorabil, indiferent de natură, Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita plata în avans a serviciilor sau de a nu accepta colaborarea cu acesta.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE
 1. Furnizorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în conformitate cu legile aplicabile și cu Politica de confidențialitate, care poate fi studiată aici.
 2. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt dezvăluite altor utilizatori/terți numai în cazurile expres prevăzute de Politica de Confidențialitate și în alte cazuri justificate, cu acordul prealabil al persoanei căreia îi aparțin aceste date.
 3. Utilizatorii trebuie să arhiveze pe cont propriu informațiile despre conținutul anunțurilor și despre contractele încheiate în cadrul site-ului.

 

 1. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 1. Furnizarea de servicii în cadrul site-ului nu este limitată în timp, dar fiecare parte (Furnizorul sau Vânzătorul) are dreptul de a solicita încetarea contractului în orice moment. 
 2. Furnizorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat dacă Vânzătorul nu respectă prezențul Regulament.
 3. În cazul în care contractul a fost reziliat pe baza deciziei Furnizorului, conform alin. (2) de mai sus, Vânzătorul nu se poate reînregistra pe site fără acordul prealabil separat și expres al Furnizorului.
 4. În cazul în care Vânzătorul are întârzieri cu orice plată către Furnizor, în contul contractului, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca dreptul Vânzătorului de a posta anunțuri și de pe alte conturi și are dreptul de a refuza înregistrarea oricăror altor conturi pentru Vânzător.
 5. După ștergerea contului sau rezilierea contractului de cont, Vânzătorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în timpul utilizării serviciului.

 

VII. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 1. Serviciile furnizate Vânzătorilor în cadrul site-ului pot fi gratuite și/sau platite în conformitate cu lista de prețuri din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
 2. Perioada de promovare pentru serviciile de promovare anunț este de maxim 30 de zile calendaristice.
 3. Facturile fiscale sunt emise folosind detaliile Vânzătorului furnizate în momentul înregistrării contului. Detaliile de facturare pot fi modificate printr-o cerere în acest sens la adresa de e-mail: office@carplazza.com.
 4. Facturile fiscale sunt emise în momentul plății în format electronic pe adresa de e-mail asociată contului Vânzătorului.
 5. Totodată, acceptarea Regulamentului constituie acceptarea facturilor electronice fiscale, conform regulilor specificate în prezentul Regulament.
 6. În cazul încetării anticipate a afișării anunțului, din cauza eliminării anunțului de către Vânzător sau dacă articolul a fost vândut sau utilizatorul a schimbat articolul, într-un mod care indică faptul că acesta se referă la un articol diferit de inițial, taxa percepută pentru serviciile de promovare anunț asociate pentru perioada neutilizată nu va fi rambursată.

VIII. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI SESIZĂRILOR

 1. Utilizatorul are dreptul de a depune reclamații în cazul neefectuării sau executării necorespunzătoare de către Furnizor a serviciilor prestate în cadrul site-ului, precum și în legătură cu utilizarea resurselor site-ului, în termen de 7 zile de la ziua în care afișarea anunțului s-a încheiat sau ar fi trebuit să se încheie.
 2. Reclamațiile trebuie raportate Furnizorului prin e-mail la următoarea adresă: office@carplazza.com.
 3. O reclamație trebuie să conțină datele Utilizatorului (numele și prenumele, adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon) numărul anunțului la care se referă reclamația (dacă există) sau alte date care fac posibilă identificarea anunțului, precum și împrejurările în susținerea reclamației.
 4. Reclamațiile vor fi tratate fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii tuturor informațiilor necesare pentru luarea deciziei asupra reclamației.
 5. În cazul în care detaliile furnizate în reclamație trebuie completate, Furnizorul va solicita utilizatorului să indice informațiile suplimentare în termenul specificat.
 6. În cazul în care nu este posibilă examinarea reclamației în termenul menționat mai sus, Furnizorul va informa utilizatorul despre aceasta, precizând termenul prevăzut pentru clarificarea cazului.
 7. Utilizatorul va fi informat cu privire la decizia privind reclamația, prin e-mail la adresa de e-mail indicată în reclamație sau adresa de corespondență asociată contului.
 8. Orice reclamații care nu fac posibilă identificarea anunțului sau a utilizatorului nu vor fi analizate.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII
 1. Utilizatorii sunt direct răspunzători pentru materialele postate pe site.
 2. Furnizorul, site-ul și/sau moderatorii săi nu garantează în nici un fel pentru disponibilitatea, calitatea sau cantitatea (sau oricare alte aspecte) articolelor care fac obiectul anunțurilor și nu își asumă nici un fel de răspundere pentru veridicitatea anunțurilor afișate pe site.
 3. În niciun caz Furnizorul, site-ul și/sau moderatorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, incidentale sau de consecințele ce rezultă din lipsa de acuratețe a conținutului, erori, pierderi sau stricăciuni de orice fel apărute în urma folosirii oricărui conținut postat, transmis prin e-mail sau oricum altfel făcut disponibil prin site.
 4. De asemenea, Furnizorul, site-ul și/sau moderatorii săi nu vor fi răspunzători pentru activitățile cu aparență nelegală desfășurate de către Utilizatori, în special pentru furnizarea de conținut sau date eronate în ceea ce privește articolul ce face obiectul unui anunț și/sau conținutul conversațiilor desfășurate prin intermediul site-ului.
 5. În cazul unui conflict, utilizatorii sunt rugați să contacteze Furnizorul pentru o rezolvare amiabilă, urmând îndeaproape reglementările în vigoare. În agravarea conflictului și eșuarea soluționării amiabile, va conduce la sesizarea instanțelor judecătorești competente.

  

 1. MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI
 1. Furnizorul poate modifica oricând Regulamentul, inclusiv prețurile serviciilor de promovare. Orice modificări, precum și datele de intrare în vigoare ale acestora vor fi comunicate de către Furnizor utilizatorilor pe pagina web a site-ului și prin mijloace electronice de comunicare.
 2. Orice modificări ale Regulamentului și ale listei de prețuri pot intra în vigoare nu mai devreme de 15 zile de la data informării utilizatorilor prin orice mijloace electronice de comunicare. Orice servicii activate de Vânzători înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului vor fi furnizate în termenii anteriori.
 3. Furnizorul poate modifica Regulamentul fără perioada de preaviz de 15 zile menționată mai sus, inclusiv cu efect imediat, dacă:
 1. a) modificarea face obiectuluneiobligații legale sau de reglementare în baza căreia i se cere să modifice Regulamentul într-un mod care îl împiedică să păstreze perioada de preaviz de 15 zile menționată mai sus;
 2. b) trebuiesămodifice Regulamentul prin excepție pentru a contracara o amenințare neprevăzută și directă legată de protecția serviciilor de agenție online, împotriva fraudei, malware, spam, încălcarea datelor sau alte amenințări la adresa securității cibernetice.
 3. d) Pe măsurăceVânzătorul se autentifică pe site, pentru prima dată după modificarea Regulamentului, acesta va fi informat despre astfel de modificări și despre posibilitatea de a le accepta. Acceptarea modificărilor este implicită și în cazul în care Vânzătorul comandă automat un serviciu pe site, chiar dacă acesta are loc fără ca acesta să se autentifice.
 4. e) Încazulîn care Vânzătorul nu acceptă modificările Regulamentului, acesta trebuie să trimită prin e-mail o declarație relevantă, la adresa de email office@carplazza.com, care va duce la rezilierea contractului cu Furnizorul, după expirarea unei perioade de preaviz de 30 de zile. 
 5. f) Contractul de servicii de contpoate fi reziliat de cătreVânzător sub rezerva regulilor specificate la punctul VI alin (1), dacă modificările aduse Regulamentului nu sunt aprobate. Într-un astfel de caz, pentru a rezilia contractul, Vânzătorul trebuie să notifice imediat Furnizorul, în cel mult 15 zile de la anunțarea modificărilor. Rezilierea contractului, așa cum este descris mai sus, va intra în vigoare la 15 zile de la notificarea utilizatorului asupra modificărilor Regulamentului, cu excepția cazului în care Vânzătorul renunță la o astfel de notificare sau dă o declarație relevantă în acest sens sau ia acțiune explicită în platformă, care confirmă acceptarea unor astfel de condiții.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR
 1. Întregul conținut al site-ului, prin conținut înțelegându-se imagini, texte, grafică, inclusiv anunțul în forma publicată pe site pentru care Vânzătorul cedează dreptul de utilizare, neexclusiv, în favoarea Furnizorului, aplicații, link-uri și orice alt conținut audio-vizual, cât și design-ul grafic, codul sursă și orice alte date și informații aparțin site-ului, Furnizorului și afiliaților acestuia.
 2. Aceste informații sunt protejate conform Legii drepturilor de autor și legilor care privesc dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Informațiile publicate pe site nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris al reprezentantului legal al Furnizorului. Nerespectarea acestor condiții se pedepsesc conform legii în vigoare.
 3. Prin publicarea unui anunț pe site, Vânzătorul afirmă, garantează și susține că deține toate drepturile de autor pentru imagini, text și conținut și nu încalcă dreptul de proprietate intelectuală al unei terțe părți.
 4. Vânzătorul este singurul răspunzător pentru tot ceea ce postează și de consecințele publicării unui anunț. 
 5. Publicând anunțul pe site, Vânzătorul acceptă să acorde către Furnizor o licență cu titlu gratuit, nelimitată în timp și irevocabilă prin care transmite către site drepturile asupra materialului postat.
 6. De asemenea, Vânzătorul este de acord ca anunțurile publicate pe site să fie puse la dispoziția publicului de către Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online și prin oricare alte mijloace, precum: televiziune, radio, bannere, Internet, social media, panouri publicitare sau comunicate de presă.

 

XII. PREVEDERI FINALE

 1. În cadrul serviciilor disponibile pe site, Vânzătorul solicită Furnizorului să publice (și să modifice) anunțuri pe orice alte site-uri web deținute de Furnizor sau de afiliații acestuia, precum și în alte medii, precum presa, TV, Internet, social media și bannere sau panouri publicitare. În același timp, Furnizorul poate pune și un filigran cu numele site-ului pe fotografiile articolului, pentru a proteja fotografia împotriva utilizării neautorizate de către terți.
 2. Contractul încheiat între Vânzător și Furnizor cu privire la serviciile furnizate pe site, în condițiile definite în prezentul Regulament, este guvernat de legea română.
 3. Orice dispută legată de serviciile furnizate în cadrul site-ului va fi soluționată de către instanțele competente din România.

 

 

 

 

Anexe

Anexa Nr. 1 Servicii de promovare anunț

Anexa Nr. 2 – Reguli pentru postarea unui anunț

 

ANEXA NR. 1

SERVICII DE PROMOVARE ANUNȚ

 1. Rezultatele căutărilor pe pagina corespunzătoare a site-ului sunt afișate în ordinea încărcării anunțului. Astfel, în prima pagină vor fi afișate cele mai noi anunțuri.
 2. Site-ul permite Vânzătorilor să folosească, contra cost, servicii de promovare la început de listă.
 3. Promovarea la început de listă presupune afișarea anunțului în pagina cu rezultatele căutărilor înaintea anunțurilor care nu folosesc această promovare. Acest tip de promovare constă în afișarea anunțului pe una dintre cele 11 poziții disponibile pe prima pagină a site-ului. Anunțurile vor fi afișate alternativ, la fiecare reîncărcare a paginii, astfel încât toate anunțurile promovate pe prima pagină să beneficieze de același număr de afișări.
 4. Serviciul este vizibil pentru utilizatorii care vizitează pagina cu rezultatele căutărilor în categoria potrivită a anunțului pentru care se face promovarea. Anunțurile promovate la început de listă sunt marcate corespunzător.
 5. Serviciile de promovare la început de listă sunt disponibile sub formă de Pachete de promovări. Activarea unui pachet de servicii de promovare are loc în maxim 2 ore după efectuarea plății.
 6. Serviciile de promovare sunt implementate în legătură cu un singur anunț, ceea ce înseamnă că nu este posibilă utilizarea unui pachet de servicii de promovare pentru anunțuri diferite. 

 

LISTĂ PREȚURI PACHETE DE PROMOVĂRI

 

BRONZE

SILVER

GOLD

Valabilitate serviciu

7 zile

15 zile

30 zile

Preț

 

 

ANEXA NR. 2

REGULI PENTRU POSTAREA UNUI ANUNȚ

 1. Un anunțva fi adăugatrespectând următoarele condiții:
 1. datele reale de contact ale utilizatorului persoană fizică sau juridică;
 2. descrierea reală a vehiculului care face obiectul anunțului;
 3. datele tehnice reale ale vehiculului;
 4. prețul de vânzare.
 1. Un anunțtrebuiesă indice prețul brut real sau prețul net. Este interzisă subestimarea, în mod deliberat, a valorii articolului în câmpul „preț” și neâncluderea taxelor suplimentare solicitate cumpărătorului în legătură cu achiziționarea articolului, precum accize sau taxe, în câmpul „preț”. Conținutul unui anunț trebuie să reflecte cu exactitate situația actuală de fapt și legală a articolului, iar un anunț poate fi postat numai dacă există o intenție reală de a vinde articolul la prețul specificat în anunț.

III. Conținutul unui anunț trebuie să precizeze în mod clar și fără ambiguitate ce articol este oferit spre vânzare și să indice prețul.

 1. Pe site sunt afișatedoaranunțuri actualizate. Furnizorul are dreptul de a opri afișarea unui anunț, dacă a stabilit în mod rezonabil că acesta a devenit invalid.
 2. Este obligatoriu ca titlulanunțuluisă conțină marca și modelul vehiculului.
 3. Nu estepermisăpublicarea mai multor anunțuri pentru același vehicul.

VII. Un anunț este valabil pentru un singur vehicul. Nu sunt admise spre publicare anunțuri care fac referire la mai multe vehicule. Sunt, astfel, interzise anunțurile ce fac referire la mai multe vehicule, la culori diferite ale aceluiași model de vehicul, imagini cu alte vehicule, prețuri diferite, motorizări diferite, mai multe serii de șasiu și/sau kilometraje diferite, ce nu fac obiectul Anunțului.

VIII. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Regulamentul în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. În astfel de cazuri, Vânzătorului nu îi va fi rambursată taxa achitată pentru promovarea anunțului în cauză. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul site-ului.

 1. Furnizorul nu permitepublicareamai multor anunțuri pentru același vehicul pe site. Prin urmare, Furnizorul va avea dreptul de a șterge anunțurile pentru același vehicul, publicate de două sau mai multe ori. În astfel de cazuri, Vânzătorului nu îi va fi rambursată plata efectuată pentru promovarea anunțurilor ulterioare celui original.
 2. Verificarea/moderareaanunțurilorpublicate pe site de către Furnizor are ca scop înlăturarea anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere potențialilor cumpărători, o baza de date care să conțină un număr cât mai mic de anunțuri eronate.
 3. Un anunțreprezentândofertă de vânzare a unui vehicul în regim de predare leasing trebuie să prezinte toate costurile care se reflectă în prețul final, completate în spațiile corespunzătoare.

XII. Nu este permisă introducerea în titlul sau în descrierea anunțului unor cuvinte cheie care nu au legătură cu articolul oferit.

XIII. Un anunț este valabil pentru o singură ofertă. Nu sunt admise spre publicare anunțuri care prezintă o altă ofertă față de cea inițială. Nu sunt permise, în cadrul aceluiași anunț, modificări de marcă/model, specificații tehnice sau fotografii/imagini.

XIV. Nu pot fi publicate anunțuri:

 1. cu date evident false (inclusiv cele privind specificațiile tehnice ale articolului oferit spre vânzare);
 2. cu date eronate sau incomplete (exemplu: kilometraj, volanul pe dreapta, stare vehicul);
 3. cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vânzare privind vehicule;
 1. Nu sunt admisesprepublicare anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de ex, dar fără a se limita la: prețuri de 1 euro, prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

XVI. Nu sunt admise spre publicare anunțuri:

 1. care nu au legătură cu tematica siteului; 
 2. ce fac referire la servicii;
 3. care au pozele neclare;
 4. care au poze rotite;
 5. cu poze care conțin în prim-plan persoane;
 6. care conțin poze cu ștersături;
 7. care conțin poze cu înscrisuri (altele în afara de data înscrisă de aparatul de fotografiat) sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încalcă drepturi de proprietate intelectuala a unor terți;
 8. care conțin poze care nu prezintă produsul ce face obiectul anunțului;
 9. care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul anunțului);
 10. care conțin în text adrese web;
 11. referitoare la licitații sau cumpărări de autovehicule;
 12. care prezintă autovehicule listate în regim de predare leasing, iar în rubrica preț este trecută contravaloarea avansului în detrimentul prețului final (compus din valoare avans + număr rate rămase x valoare per rată + valoarea reziduală);
 13. care conțin imagini cu caracter obscene;
 14. care conțin imagini ce prezintă în prim-plan persoane, fie majore, fie minore;
 15. care conțin imagini în care se prezintă oferte de publicitate sau link-uri externe;
 16. care nu au legătură cu conținutul anunțului publicat pe site sau tematica acestuia;
 17. nu se admit anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă sau false;
 18. nu este permisă publicarea anunțurilor ce conțin date cu caracter personal (exemplu: adresa de email, orice date de identificare) în cadrul titlului, descrierii sau imaginilor care însoțesc anunțul;
 19. nu este permisă postarea unui anunț cu un preț fără TVA sau alte taxe aferente tranzacției;
 20. anunțurile pot fi publicate doar în categoriile corespunzătoare;
 21. imaginile ce însoțesc anunțul și conțin watermark-uri, sigle sau alte însemne ale altor website-uri concurente vor fi șterse de către moderator;
 22. imaginile utilizate trebuie să nu aibă nicio restricție, fiind interzisă utilizarea unor imagini care sunt grevate de drepturi ale unor terți, în special de drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți;
 23. imaginile trebuie să includă numai articolul care face obiectul anunțului. Fotografiile nu trebuie să conțină adrese de e-mail, adrese de site-uri web, numere de telefon, numere de mesagerie pe internet, filigrane sau alte mărci care identifică Vânzătorul. Mai mult, fotografiile adăugate de Vânzător nu trebuie să includă informații legate de serviciile suplimentare oferite, inclusiv de servicii de finanțare a achiziției de vehicule cu suma indicată a împrumutului sau a ratei de leasing;
 24. în scopul promovării anunțului, Vânzătorul autorizează Furnizorul să publice fotografiile postate în anunț pe rețelele sociale din România și străine în perioada în care anunțul este afișat pe site;
 25. în plus, utilizatorul, prin plasarea de conținut protejat de drepturi de autor în anunț, este de acord cu distribuirea acestuia gratuită, nelimitată în timp și teritoriu, pe site-urile web aparținând Furnizorului, precum și pe site-urile web partenere, cu care Furnizorul cooperează, în scopul:
 1. a) înregistrăriișireproducerii prin orice tehnică, inclusiv înregistrarea sau copierea pe orice suport;
 2. b) intrăriiînmemoria computerului și într-o rețea de computer și/sau multimedia;
 3. c) expuneriișireproducerii publice;
 4. d) utilizăriiîn diverse formate, cu dreptul de a le încorpora integral sauparțial în alte lucrări și crearea de lucrări
 5. Furnizorulîșirezervă dreptul de a efectua verificări, atât în urma raportărilor primite, cât și în mod proactiv, și de a solicita informații despre anunțurile utilizatorilor (exemplu: actele de proprietate ale vehiculului, precum factura, contract vânzare, carte vehicul, seria de șasiu (V.I.N), și orice alte informații suplimentare necesare). Informațiile vor fi solicitate de Furnizor prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva anunțul/contul utilizatorului, în cazul unui refuz nejustificat de transmite informațiile solicitate.
 6. Furnizorulîșirezervă dreptul de a dezactiva anunțurile utilizatorilor, care, în urma verificărilor efectuate, prezintă vehicule a căror situație nu corespunde informațiilor obținute sau rezultatului verificărilor efectuate de către Furnizor. Cu titlu de exemplu, daca în urma verificărilor efectuate de către Furnizor, informațiile prezentate în cadrul anunțului (exemplu: stare, kilometraj, dotări etc) diferă de cele obținute de Furnizor, anunțul poate fi dezactivat.
 7. Un Anunțtrebuiesă specifice categoria corectă a articolului și să includă numai informațiile relevante pentru promovarea articolului.
 8. Durata de afișare a unuianunț pe site este de 30 de zile. Nu pot fi adăugateanunțuri care nu au legătură cu industria auto.
 9. Un anunțprovine de la utilizator, care determinăconținutul acestuia, pe cont propriu, fără intervenția Furnizorului.
 10. Vânzătorulesteresponsabil pentru conținutul publicat (inclusiv fotografii și videoclipuri) și declară și garantează faptul că conținutul reflectă cu exactitate starea actuală și este în conformitate cu legile aplicabile, iar publicarea acestuia nu încalcă Termenii și Condițiile, drepturile și interesele Furnizorului și drepturile terților, inclusiv drepturile de autor. Furnizorul nu este responsabil pentru nicio acțiune din partea Vânzătorilor și, în special, pentru acuratețea, fiabilitatea și legalitatea conținutului pe care îl publică.
 11. Descărcareasauutilizarea materialelor disponibile în cadrul site-ului necesită de fiecare dată acordul Furnizorului și nu poate încălca prevederile prezentului document și legile aplicabile, precum și interesele Furnizorului și ale Vânzătorilor. Datele și informațiile disponibile pe site nu trebuie să fie agregate sau prelucrate în scopul dezvăluirii către terți, în cadrul altor site-uri de Internet și în afara Internetului. Marcajele site-ului, inclusiv elementele grafice caracteristice, nu trebuie utilizate fără acordul Furnizorului.
 12. Descărcareașireutilizarea unei părți irelevante din bazele de date utilizate pentru îndeplinirea sarcinilor site-ului este permisă cu condiția ca aceasta să nu conducă la nici o încălcare a regulilor de utilizare a site-ului, definite în Termeni și Condiții, și în special aceasta să nu implice descărcarea, agregarea sau prelucrarea repetată și sistematică a datelor, cu încălcarea Termenilor și Condițiilor și nu va afecta în mod nerezonabil interesele legitime ale Furnizorului.
 13. Oriceacțiune a Vânzătorului care poatemodifica artificial poziția unui anunț în listele de pe site sunt strict interzise. În special, eliminarea unui anunț și adăugarea lui, din nou, înainte de expirarea perioadei de afișare a anunțului este considerată o modificare artificială a poziției anunțului pe lista de anunțuri.
Carplazza este o platforma digitala one-stop-shop pentru toti care vand sau cumpara o masina, rapid, fara griji suplimentare. Oferim o gama larga de masini noi si second hand la cele mai mici preturi si garantam servicii ireprosabile pentru clientii nostri.
Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate.